Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

UAB „SPgrupe“ įmonė, kuri gamina ir parduoda statybines medžiagas. Bendrovė yra sutelkusi patyrusių specialistų komandą. Kliento užsakymas atliekamas profesionaliai, kokybiškai ir operatyviai. Remdamiesi savo ilgamete patirtimi galime patarti savo klientui rasti geriausius sprendimus, atitinkančius jų poreikius.

Aplinkos apsaugos politika yra neatskiriama įmonės verslo strategijos dalis. Vadovaudamasi patikimumo, inovatyvumo ir tvarumo vertybėmis bei siekdami strateginių tikslų, Bendrovė stengiasi mažinti veiklos aplinkai daromą neigiamą poveikį, nuolatos domisi ir teikia pasiūlymus susijusius su tvarumu ir ekonomiškumu.


Siekiant užsibrėžtų tikslų įmonės aukščiausioji vadovybė:

užtikrina, kad integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus politika būtų suprantama, įgyvendinama, prižiūrima bei tinkama organizacijos nustatytai paskirčiai, strateginei krypčiai bei nustatytiems integruotos vadybos sistemos tikslams;

įsipareigoja užtikrinti nuolatinį integruotos vadybos sistemos pagal ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus tobulinimą ir jos rezultatyvumo didinimą;

stengiasi atitikti ir viršyti klientų reikalavimus, kad produktai būtų aukščiausios kokybės;

siekia atitikti ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, teisinius įsipareigojimus bei patenkinti suinteresuotų šalių reikalavimus;

įsipareigoja pagal galimybes saugoti aplinką, įskaitant taršos prevenciją, ir jos resursus;

siekia užtikrinti, kad veikla būtų valdoma remiantis nustatyta strategine kryptimi ir stengiamasi kuo labiau mažinti bet kokį neigiamą poveikį aplinkai.


Direktorius Tomas Simanavičius

2022 m. gruodžio 1 d.